Je werkt samen met de programmadirecteur door te adviseren over en organiseren van bestuurlijke besluitvorming. Je denkt (gevraagd en ongevraagd mee) en werkt mee in de breedste zin van het woord, van het sturen op programmaplanning tot het uitwerken van KPI’s. Je bent goed op de hoogte van alles wat speelt binnen én buiten het programma. Je bent de spin in het web die op de achtergrond zorgt dat de voortgang op bestuurlijk niveau is ingericht en wordt gefaciliteerd. Namens het programma ben je aanspreekpunt voor interne en externe stakeholders Je communiceert proactief en stelt in het managen van het complexe stakeholderveld de mens centraal. Daarnaast ga je aan de slag met je eigen team en ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de programma ondersteuners.  Voor de bestuurlijke besluitvorming ben je als secretaris verantwoordelijk voor de programmastuurgroep, en zorg je dat de besluiten in overeenstemming met de daarvoor opgestelde werkwijze worden vastgelegd. In de praktijk betekent dit dat je alle benodigde afdelingen betrekt bij het besluitvormingsproces en in dit proces draagvlak creëert voor onder andere de procesgang.

Omdat het programma volop in ontwikkeling is, wordt er van je verwacht dat je helpt bij de inrichting en borging van het programma binnen de organisatie.

Afdeling

Het programma SOH (strategische ontwikkelvisie huisvesting) is in opdracht van de raad van bestuur verantwoordelijk voor de integrale herontwikkeling om het UMC Utrecht van de toekomst realiseren. In de komende 10-15 jaar wordt een significante omvang van de gebouwen en functies vernieuwd. Dit is een complexe opgave waarbij zowel (zorg)processen alsook de organisatie inrichting onderdeel zijn van de vernieuwing. Binnen zeven deelprogramma’s met elk verschillende (deel)projecten wordt hier vorm aan gegeven. De verantwoordelijkheid van het programma omvat de coördinatie van de integrale transitie naar de nieuwe situatie. Daarbij is de continuïteit van processen op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs gedurende de transitie van groot belang. De impact, complexiteit en financiële verantwoordelijkheid van elk van de programma's is groot. Stakeholdermanagement, met name het centraal stellen van patiënten en medewerkers, maar ook de afstemming met overheden, strategische partners, financiële toezichthouders en medezeggenschapsorganen is onderdeel van het dagelijks werk. Het programma behartigt de herontwikkelingsopgave van het UMC Utrecht binnen het snelgroeiende Utrecht Science Park, ondersteunt de raad van bestuur bij het nemen van besluiten en voert de regie over programma's met zowel een grote change als een grote renovatie-/verbouwingsopgave.

Profiel

We zoeken een programmasecretaris die ervaring heeft met het organiseren en faciliteren van bestuurlijke besluitvorming zowel op inhoud, proces als in de samenwerking met stakeholders. Je hebt een afgeronde universitaire opleiding in een relevante richting en je hebt minimaal drie tot vijf jaar ervaring met:

  • Projecten en programma’s met een investeringsomvang van meer dan >100 mln;
  • Stakeholder- en verandermanagement uitvoeren in een bestuurlijk complexe omgeving, zowel inhoudelijk als de mens zet je hierbij centraal
  • Het schrijven van notities en rapportages op een bondige en effectieve wijze;
  • Het fungeren als ogen en oren van het programma, waarbij je als linking pin fungeert tussen de verschillende deelprogramma’s, lijnafdelingen, specialisten en directeuren/bestuurders;
  • Het reflecteren op je eigen ontwikkeling en bereid om te leren en effectiever te worden in je rol;
  • Het aansturen van het team programmaondersteuners.

Last but not least zoeken we iemand met humor, relativeringsvermogen en drive om van dit programma een succes te maken en daarmee de ambities van het UMC Utrecht te realiseren.

Sollicitatieprocedure

Neem contact op

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Wouter Dingjan

06 51 75 73 20 Stuur een email