Als ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) revalidatiegeneeskunde houd je je bezig met de klinische consulten van patiënten die zijn opgenomen op de verschillende afdelingen van het UMC Utrecht. Naar aanleiding van de consultvraag van de verwijzer verricht je anamnese en lichamelijk onderzoek en maak je, onder supervisie van een revalidatiearts, een revalidatieplan voor tijdens de opname en na het ontslag. Je doet dit in samenspraak met de betrokken primaire behandelaars, de verpleegkundigen en paramedici. Je neemt deel aan de multidisciplinaire overleggen op de afdelingen. Op de afdeling is een open en stimulerend klimaat met laagdrempelige supervisie en dagelijkse leermomenten.

Afdeling

De afdeling revalidatie, fysiotherapiewetenschap en sport van het UMC Utrecht is onderdeel van de divisie hersenen van het UMC Utrecht. De medische revalidatie staf wordt geleid door de hoogleraar revalidatiegeneeskunde (Anne Visser-Meily) en telt zes revalidatieartsen voor volwassenen, een hoogleraar kinderrevalidatie, vijf kinderrevalidatieartsen, drie AIOS, twee ANIOS en drie PA’s. De afdeling streeft ernaar hoge kwaliteit te bieden op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Voor de afdeling van de volwassenrevalidatie werken twee multidisciplinaire zorgteams: het zorgteam conditie en bewegen en het zorgteam neurologie. Dit zijn teams die bestaan uit medewerkers van verschillende disciplines (revalidatieartsen en paramedici). Door deze teams wordt klinische en poliklinische zorg verleend aan patiënten met uiteenlopende diagnoses.

Profiel

Je hebt een studie Geneeskunde afgerond en bij voorkeur enige ervaring opgedaan als zaalarts bij de neurologie of een ander medisch specialisme. Verder werk je zelfstandig, nauwkeurig en efficiënt. Communicatief bent je vaardig en je functioneert prima in teamverband.

Sollicitatieprocedure

Neem contact op

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

V.P.M. Schepers

088 75 588 31 Stuur een email