Als obstetrische anesthesioloog/kinderanesthesioloog wordt u ingezet voor alle anesthesiologische ingrepen bij kinderen en obstetrische patiënten, behalve bij de kindercardio-anesthesiologie. U voert het vak in de volle breedte uit.

Als obstetrische anesthesioloog versterkt u onze ambitieuze vakgroep en werkt u nauw samen met de afdeling voor obstetrie. Research expertise strekt tot de aanbeveling.

Naast uw werkzaamheden op de operatiekamers van het WKZ kan u ook worden ingezet op de operatiekamers van het OK-complex UMC (volwassenen).

Afdeling

De medische afdeling anesthesiologie levert zorg aan patiënten die ingrepen moeten ondergaan waarvoor sedatie, anesthesie of pijnbehandeling noodzakelijk is. De anesthesiologie speelt een voorname rol in de zorg voor, tijdens en na de operatie van een patiënt. Daarnaast levert de afdeling spoedeisende hulp aan patiënten die om welke reden dan ook acute specialistische opvang nodig hebben. Er wordt gebruikgemaakt van geavanceerde technieken, goed geschoolde professionals en persoonlijke aandacht. Het betreft hoogwaardige zorg aan patiënten die meestal slechts een korte periode op de afdeling verblijven. Ze verkeren in een situatie waarin men zich vaak overgeleverd en onzeker voelt, en waarbij het dus extra belangrijk is om het gevoel te hebben in veilige handen te zijn.

De anesthesie bij zwangeren en kinderen vindt grotendeels plaats in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), waar een team van anesthesiologen zorg draagt voor perioperatieve zorg bij (hoog complexe) zwangeren en  ingrepen en operaties bij kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Ook de buitenlocaties, zoals anesthesie bij MRI en CT-scan en radiotherapie, worden door dit team verzorgd. Op de operatiekamers in het WKZ worden zowel de kinderen van het WKZ als het Prinses Máxima Centrum geopereerd. Het WKZ is een regionaal obstetrisch centrum.

Profiel

Het is vereist dat u als anesthesioloog een geldige BIG-registratie bezit. Daarnaast bent u ingeschreven bij de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) voor het specialisme anesthesiologie. Naast uw registratie als anesthesioloog bent u ervaren in de obstetrische anesthesiologie. Verder is het belangrijk dat u een leergierige, kritische en nieuwsgierige werkhouding heeft. U werkt nauwkeurig en kunt goed analyseren, waardoor u in staat bent de juiste afwegingen te maken. U bent bereid om te participeren in onderzoek, onderwijs en een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van protocollen en nieuwe technieken met betrekking tot de obstetrische anesthesiologie en/of de kinderanesthesiologie.

Sollicitatieprocedure

Neem contact op

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Francesca Oppitz

088 75 594 75 Stuur een email