Het optimaliseren van de zorgregistratie voor het specialisme plastische chirurgie; dat is waar jij je als senior consulent zorgregistratie mee bezig gaat houden. Daarnaast zorg je uiteraard ook voor de tijdige facturatie van de geleverde zorg.

Als senior consulent zorgregistratie ben je samen met het team medeverantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledige facturatie van de geleverde zorg. Goede kennis van de wet- en regelgeving medisch specialistische zorg is hierbij een vereiste. Omdat jij je met de zorgregistratie van het specialisme plastische chirurgie gaat bezig houden is het fijn als je hier al ervaring mee hebt.

Met jouw actuele kennis ben je vraagbaak voor de zorgprofessionals en ben je proactief betrokken bij de optimalisatie van de registratie. We werken binnen de divisie toe naar het ‘first time right principe’ waarin de senior consulenten, dus jij ook, een grote rol spelen. Dit uit zich in het analyseren van de registratie van jouw specialisme, periodiek overleg met de betrokken contactarts, het geven van instructies aan (nieuwe) behandelaren en deels ook het wegwerken van fouten in HiX en Notiz-controles.
Je neemt deel aan divisie specifieke verbetertrajecten en werkt intensief samen met de andere senior consulenten zorgregistratie en de coördinator zorgregistratie. Daarnaast heb je contact met de (senior) consulenten zorgregistratie van de andere divisies en de centrale afdelingen betrokken bij de registratie.

Afdeling

De divisie heelkundige specialismen is een van de poortdivisies van het UMC Utrecht. Samen met onze collega’s geven wij de best mogelijke zorg aan patiënten in onze divisie. Als team zorgregistratie doen we dat door te ondersteunen bij de primaire processen en te adviseren over zorgregistratie. Dit doen we op proactieve wijze. We werken toe naar het ‘first time right’-principe waarin registratie aan de bron centraal staat. Ons team van zes enthousiaste senior consulenten, de ICS-coördinator en de coördinator zorgregistratie maakt deel uit van managementsupport. We zijn allemaal positief en open ingesteld. We hebben onderling veel contact met elkaar, ook nu we deels thuis werken. Zeker nu er in de werkwijze veel is veranderd en het thuiswerken de nodige aanpassingen vraagt, zetten we ons beste beentje voor en blijven we kijken hoe processen efficiënter ingericht kunnen worden.

Profiel

Je hebt kennis van de relevante wet- en regelgeving, DBC-systematiek, medische terminologie en het registratie systeem HIX. Daarnaast is het een pre als je specifieke kennis hebt van de plastische chirurgie. Je bent accuraat, zorgvuldig en kunt je eigen werk goed plannen en prioriteren. Daarnaast ben je dienstverlenend ingesteld en zowel schriftelijk als mondeling communicatief sterk. Hierbij weet je een boodschap helder, duidelijk en begripvol toe te lichten, ook wanneer je een boodschap meerdere keren moet toelichten.

De vacature is voor 16 tot 20 uur. Deze tijden zijn in overleg in te delen. Wel hebben we op dinsdag al onze overleggen dus vragen we om dan sowieso te werken.

Sollicitatieprocedure

Neem contact op

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Marja Otto

06 50 17 73 92 Stuur een email