De stage biedt een gevarieerd aanbod aan scholingsactiviteiten.

LET OP! Deze vacature richt zich specifiek op studenten van de Universiteit Utrecht die kunnen starten met de klinische stage vanaf maart 2022.

De stages zijn bedoeld voor gemotiveerde studenten die graag werken in een academische setting waarin patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en beroepsontwikkeling centraal staat. Als stagiair loop je mee met één van de psychologen of orthopedagogen van een team. De werkzaamheden van de psychologen, en dus ook van de stagiairs, verschillen enigszins per team. Stagiairs oefenen zich in hoogwaardige diagnostiek. Zij leren (neuro)psychologisch onderzoek afnemen, interpreteren en beschrijven in een psychologisch verslag.

Als stagiair neem je over het algemeen deel aan multidisciplinair teamoverleg en patiëntbesprekingen. Tijdens de stage ligt de nadruk sterk op diagnostiek en psychologisch onderzoek. Waar mogelijk is er ook de gelegenheid om mee te kijken of als co-therapeut deel te nemen aan behandelingen, hier ligt echter niet de nadruk op binnen de stage. Tijdens de stageperiode is het mogelijk om de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP of de NVO Basisaantekening diagnostiek te behalen (maar begeleiding zal vanuit elders moeten komen).

Je loopt stage op de polikliniek voor kinderen en jongeren, op de dagbehandeling of kliniek voor kinderen (zes t/m achttien jaar). Hier worden vooral kinderen en jongeren gezien met (een vermoeden van) ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme of ADHD. Deze stages zijn geschikt voor studenten Neuropsychologie, Klinische Psychologie, Orthopedagogiek of Ontwikkelingspsychologie. Het betreft een stage van zeven maanden.

Daarnaast is er ook een stagevacature bij het poliklinische jeugdteam dat zich specifiek richt op kinderen met een vermoeden van selectief mutisme. Het gaat hierbij veelal om jonge kinderen (meestal tussen de vier en acht jaar) en soms oudere kinderen of jongeren. Deze stage is geschikt voor studenten Orthopedagogiek of Ontwikkelingspsychologie. Het betreft een stage van zeven maanden.

Afdeling

Op de afdeling psychiatrie worden kinderen, jongeren en volwassenen gezien.

Op de website van het UMC Utrecht is meer informatie te vinden over de verschillende afdelingen.

Profiel

Je volgt een masterstudie Psychologie of Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht en je staat gedurende de gehele stageperiode ingeschreven. Er zijn 8 tot 10 stageplekken in totaal voor masterstudenten Neuropsychologie, Klinische Psychologie, Orthopedagogiek of Ontwikkelingspsychologie, verspreid over de jeugdteams en volwassenteams. Het gaat om een stage van 3 dagen in de week, voor 7 maanden en start in maart 2022.

Solliciteren kan tot en met 29 oktober 2021 door een brief met cv te sturen via de website. Vervolgens wordt er binnen zes weken een selectie gemaakt van de kandidaten die worden uitgenodigd voor de sollicitatieprocedure. Vanwege het grote aantal aanmeldingen is het niet mogelijk om van tevoren contact op te nemen voor meer informatie over de procedure. Het UMC Utrecht heeft helaas geen mogelijkheden om een stage- of reiskostenvergoeding te bieden.

Sollicitatieprocedure

Neem contact op

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Sophie Moonen

088 75 574 70 Stuur een email