Je leert in de directe patiëntenzorg zoveel als mogelijk, evidence-based verpleegkundig specialistische diagnostiek en case-management te doen in samenwerking met het formele en informele netwerk van de kinderen/jongeren. Als verpleegkundig specialist i.o. werk je mee aan verdere uitbouw van samenwerking met ons zorgnetwerk en de ontwikkeling van specialistische zorgprogramma’s binnen onze zorglijn. Je wordt uitgedaagd om contacten met andere organisaties op te bouwen en te onderhouden en bij te dragen aan een optimale integratie van patiëntenzorg, het delen van kennis en innovatie.

Je bent in staat om zelfstandig te werken. Samen met een kinder- en jeugdpsychiater doe je intakes waaronder het verrichten van anamnese en onderzoek. Je leert  om een hypothese te vormen, analytisch en differentiaal diagnostisch te denken, een behandelplan op te stellen en een adviesgesprek te voeren. Je leert regievoerder te zijn over de behandeling en bent contactpersoon voor direct betrokkenen en verwijzer. Je draagt zorg voor continuïteit, controle en evaluatie van onderzoek en behandeling. Daarnaast verricht je medicamenteuze interventies. Je vervult een voortrekkersrol t.a.v. de innovatie van het beroep en je levert een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van de verpleegkundige beroepsgroep en de kwaliteitsontwikkeling van de zorg.

Afdeling

De afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht staat voor zorg, onderzoek en onderwijs op hoog niveau. Wij zijn een grensverleggende en innovatieve afdeling waar geïnspireerde mensen samenwerken om dit niveau te behalen en te behouden. Binnen de afdeling lopen meerdere innovatieve projecten waar je een bijdrage aan kunt leveren. Onze afdeling Psychiatrie is georganiseerd in vier zorglijnen die nauw met elkaar samenwerken in zowel volwassenen- als kinder- en jeugdpsychiatrie. De afdeling is onderdeel van een kennis- en zorgnetwerk waarbij de focus ligt op (doorontwikkeling van) diagnostiek en behandeling van ernstige psychiatrische stoornissen.

Binnen deze zorglijn ontwikkeling in perspectief vindt diagnostiek en kortdurende behandeling plaats bij (voornamelijk) kinderen/jongeren die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling. Met diagnostiek en behandeling dragen we bij aan een beter begrip van kwaliteiten en beperkingen in de ontwikkeling van deze kinderen/jongeren en helpen we hun ontwikkeling opnieuw op gang te brengen. Wij richten ons op zowel het kind/jongere en zijn gezin/systeem in samenwerking met een breder zorgnetwerk.

Profiel

Wij vragen een enthousiaste ervaren verpleegkundige met ambitie en een gezonde dosis veerkracht. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je werkt samen op basis van gelijkwaardigheid met andere interne en externe zorgverleners

Je hebt een verpleegkundige opleiding, je bent BIG geregistreerd en hebt affiniteit en aantoonbare ervaring in het werken in de psychiatrie en in het werken met kinderen en jongeren die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling. Een e-assessment en een referentie zijn onderdeel van de selectieprocedure.

Sollicitatieprocedure

Neem contact op

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Peter Deschamps

0887557470 Stuur een email