Als verpleegkundige coördineer je het proces van opname tot ontslag. Je hebt een belangrijke rol in het opleiden van studenten, hiervoor volg je een werkbegeleiders-/mentorscholing. De mogelijkheid bestaat om door te groeien naar de functie van seniorverpleegkundige. In deze functie heb je een grotere rol in het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van zorg, coachen van medewerkers en het aansturen van de afdeling in de dagelijkse gang van zaken.

Afdeling

Afdeling D5West bestaat uit 5 chirurgische specialismen, verdeeld over 2 teams. We zijn op zoek naar een verpleegkundige voor de specialismen oogheelkunde en urologie. Tussen de 2 teams is een nauwe samenwerking, waardoor het ook noodzakelijk is dat je een basiskennis hebt van de specialismen: kaakchirurgie, plastische chirurgie en KNO. Hierdoor heb je de kans om een brede ervaring op te doen. De patiënten worden behandeld aan benigne aandoeningen, een kleine groep wordt geopereerd aan gevolgen van een maligne aandoening. De turnover van patiënten is hoog, daarnaast is er een kleine groep patiënten die een grote ingreep ondergaat; hiervan is de complexiteit hoog. We hebben als één van de weinige afdelingen binnen het UMC Utrecht een leerafdeling. Een grote groep studenten wordt opgeleid om onder begeleiding een deel van de afdeling te coördineren. Dit alles onder supervisie van 2 tot 3 gediplomeerd verpleegkundigen. Geen dienst is hetzelfde, want de werkdruk is door verschillende specialismen wisselend. De zorg die verleend wordt is academische en variërend van protocollaire zorg tot (acute) zorg waarbij klinisch redeneren een belangrijk onderdeel is. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je meedenkt in de kwaliteitszorg. Hiervoor zijn er binnen de afdeling verschillende werkgroepen waarbij je aansluit.

Profiel

Je bent een mbo-/hbo-verpleegkundige. Specifieke ervaring is mooi meegenomen maar geen vereiste. Je werkt alle dagen alle diensten. In overleg is het, binnen kaders, mogelijk om specifieke wensen ten aanzien van het rooster door te geven. Een vaste vrije dag behoort ook tot de mogelijkheden.

Sollicitatieprocedure

Neem contact op

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Lonneke van Halen

088 75 566 22 Stuur een email